Sorso

Bar/Music Bar

  • Country: United Arab Emirates
  • City: Abu Dhabi
  • Address: Al Khaleej Al Arabi Street - Abu Dhabi
  • Phone: (971) 2 818 8282.
  • Activity: Bar / Tavern / Pub